Πτυχία στην Αγγλική Γλώσσα

Τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών Interlingua πρωτοστατούν στον Ελληνικό χώρο στην εκπαίδευση των Αγγλικών εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Στην Interlingua - Intered Καλλιθέας από το 2006 συνεχίζουμε αυτή την παράδοση στην εκπαίδευση Αγγλικών, τόσο στα παιδικά μας τμήματα όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τα καινοτόμα προγράμματα εκμάθησης που διαθέτουμε ξεχωρίζουν για τις γνώσεις που μεταδίδουν στους σπουδαστές και φροντίζουν για την επιτυχία τους στις εξετάσεις των διαφόρων πτυχίων και πιστοποιήσεων στην Αγγλική γλώσσα.

Η απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πτυχίου Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τον σπουδαστή των Αγγλικών αφού αποδεικνύει το επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας που αυτός έχει κατακτήσει αλλά και αποτελεί και ένα ισχυρό εφόδιο για το βιογραφικό του σημείωμα.

Στην Ελλάδα οι φορείς που παρέχουν τα πτυχία αυτά είναι κυρίως δύο, η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση (Hellenic American Union) και το Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο (British Council) αλλά υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι φορείς.

Επίπεδα στα Πτυχία Αγγλικών

Τα αναγνωρισμένα πτυχία Αγγλικών στη Ελλάδα και στην Ευρώπη χωρίζονται γενικά στα παρακάτω τρία επίπεδα, σύμφωνα και με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς:

 • Βασικό Επίπεδο Α1 - Α2. Ο σπουδαστής αυτού του επιπέδου μπορεί να χειριστεί την Αγγλική γλώσσα σε βασικό επίπεδο. Αν και έχει προς το παρόν μέτρια γνώση της γλώσσας, μπορεί να κινηθεί με σχετική άνεση στην Αγγλία και άλλες Αγγλόφωνες χώρες χρησιμοποιώντας τον καθημερινό λόγο, πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο για αυτούς που θέλουν να μετακινηθούν στην Αγγλία για επαγγελματικούς ή τουριστικούς λόγους..
 • Μεσαίο Επίπεδο Β1 - Β2. Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής πέρα από το βασικό χειρισμό της γλώσσας, έχει αποκτήσει αυξημένη δυνατότητα έκφρασης στον γραπτό και τον προφορικό λόγο και μπορεί να κινηθεί με άνεση σε οποιοδήποτε αγγλόφωνο εργασιακό χώρο αλλά και άλλες κοινωνικές συναλλαγές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το επίπεδο Β2 αντιστοιχεί σε αυτό που γνωρίζουμε ως επίπεδο "Lower" των Αγγλικών.
 • Προχωρημένο Επίπεδο C1 - C2. Στο προχωρημένο επίπεδο σπουδών ο σπουδαστής θεωρείται από πολύ καλός (C1) έως και άριστος (C2) χειριστής της Αγγλικής γλώσσας και ο κάτοχος πτυχίου αυτών των επιπέδων μπορεί να φοιτήσει σε Αγγλικά πανεπιστήμια τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

 Two red buses in London street

 

Πτυχία του Ελληνοβρετανικού Συμβουλίου

Key for Schools (KETfS)

Πιστοποιεί ότι ο σπουδαστής κατέχει το βασικό επίπεδο των Aγγλικών σε καθημερινές απαιτήσεις και δραστηριότητες. Το τεστ αυτό δίνεται αφού ο εξεταζόμενος έχει παρακολουθήσει 250 ώρες μαθημάτων και χωρίζεται στις παρακάτω τρείς ενότητες:

 1. Κατανόηση Γραπτού λόγου
 2. Παραγωγή Γραπτού λόγου
 3. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Η συνολική διάρκεια εξέτασης είναι 70'.

Preliminary for Schools (PETfS)

Η συγκεκριμένη εξέταση πιστοποιεί ότι ο εξεταζόμενος μπορεί να επικοινωνήσει για πρακτικά θέματα, βάζοντας έτσι τις βάσεις για περισσότερες σπουδές στην εκμάθηση της γλώσσας. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Ευρωπαϊκού πλαισίου. H δομή του διαγωνίσματος είναι όμοια με το πτυχίο KETfS και χωρίζεται στις παρακάτω τέσσερις ενότητες:

 1. Κατανόηση Γραπτού λόγου
 2. Παραγωγή Γραπτού λόγου
 3. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
 4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 120'.

Οι εξετάσεις για τα δύο παραπάνω πτυχία λαμβάνουν χώρα τέσσερις φορές το χρόνο.

First for schools (FCEfS)

Πιστοποιεί την γλωσσική επάρκεια του κατόχου του στο επίπεδο B2. Η δομή του είναι παρόμοια με τα πτυχία KETfS και PETfS. Χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες εξέτασης:

 1. Κατανόηση Γραπτού λόγου
 2. Παραγωγή Γραπτού λόγου
 3. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
 4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 180'.

Cambridge English: First (FCE)

Το πτυχίο Cambridge English: First (FCE), όπως είναι η επίσημη ονομασία του, είναι το γνωστό μας εδώ και δεκαετίες Cambridge Lower που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης Β2. Το πτυχίο αυτό είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του χειρίζεται σε ικανοποιητικό επίπεδο την Αγγλική γλώσσα σε εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό επίπεδο.

Οι εξετάσεις του πτυχίου αποτελούνται από τις παρακάτω 4 ενότητες:

 1. Reading and Use of English. Περιέχει κατανόηση κειμένου, γραμματική, λεξιλόγιο και κείμενα με κενά (διάρκεια 75').
 2. Writing. Περιέχει συγγραφή εκθέσεων (διάρκεια 75').
 3. Listening. Περιέχει ακουστική κατανόηση ηχητικών αποσπασμάτων (διάρκεια 40').
 4. Speaking. Περιέχει προφορική εξέταση δύο υποψηφίων με έναν εξεταστή (διάρκεια 15').

Advanced (CAE)

Το επίπεδο το οποίο πιστοποιεί το συγκεκριμένο πτυχίο είναι αυτό ενός προπτυχιακού φοιτητή σε Αγγλικό πανεπιστήμιο. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 και χωρίζεται στις παρακάτω τέσσερις βασικές ενότητες:

 1. Reading
 2. Use of English
 3. Writing
 4. Listening & Speaking

Οι ενότητες αυτές εξετάζουν την ικανότητα του μαθητή να παράγει και να κατανοεί το γραπτό λόγο όπως επίσης να παράγει και να κατανοεί την προφορική ομιλία.

Η συνολική διάρκεια του διαγωνίσματος είναι 220' με επιπλέον 15' για την προφορική εξέταση.

Cambridge Proficiency (CPE)

Το πτυχίο αυτό είναι το ανώτερο του Ελληνοβρετανικού συμβουλίου και αποτελεί την πιστοποίηση στο ανώτερο επίπεδο C2 της γλώσσας. Πρόκειται για πτυχίο με διεθνές κύρος και τη φήμη του πιο ολοκληρωμένου και απαιτητικού πτυχίου για τα Αγγλικά. Με παρόμοιο τρόπο με το πτυχίο CAE χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες και εξετάζει τα παρακάτω γνωστικά πεδία:

 1. Reading and Use of English. Περιέχει κατανόηση κειμένου, γραμματικά φαινόμενα, λεξιλόγιο και κείμενα με κενά (διάρκεια 90').
 2. Writing. Περιέχει σύνοψη ιδεών, περίληψη κειμένου καθώς και σύνταξη έκθεσης, άρθρου ή αναφοράς (διάρκεια 90').
 3. Listening. Περιέχει κατανόηση ηχητικών αποσπασμάτων (διάρκεια 40').
 4. Speaking. Περιέχει προφορική εξέταση σπουδαστών ανά δύο με έναν εξεταστή (διάρκεια 15').

Η συνολική διάρκεια του διαγωνίσματος είναι 220' με επιπλέον 15' - 16' για τα προφορικά. Η βάση επιτυχίας για την εξέταση του CPE είναι το 60%.

IELTS – Academic and General Training

Είναι ένα διεθνές πτυχίο που χρησιμοποιείται κυρίως για την αξιολόγηση στην Αγγλική γλώσσα, σπουδαστών που ενδιαφέρονται για εργασία στο εξωτερικό ή σπουδές. Η απόκτηση αυτού του πτυχίου συνίσταται σε σε περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν κάποιο πτυχίο στο εξωτερικό, αλλά και αυτών που θα κάνουν αίτηση για κάποια θέση εργασίας η οποία απαιτεί υψηλό επίπεδο της γλώσσας.

Αποτελείται από τις παρακάτω τέσσερις ενότητες:

 1. Listening
 2. Reading
 3. Writing
 4. Speaking

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 155'.

 

 The Tower bridge in London (capital of England)

 

Πτυχία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο οργανισμός που έχει οριστεί επίσημα στην Ελλάδα ως ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Michigan, ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων των ΗΠΑ. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των δύο πιο διαδεδομένων πτυχίων Αγγλικών στην Ελλάδα, που είναι το Michigan ECCE και το Michigan ECPE.

Michigan (ECCE)

Είναι η πιο δημοφιλής εξέταση στην Ελλάδα για το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (επίπεδο Lower). Η εξέταση για το πτυχίο αυτό αποτελείται από τα παρακάτω 4 τμήματα:

 • Listening. Περιλαμβάνει κατανόηση ηχητικών αποσπασμάτων και απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις (διάρκεια 30').
 • GVR. Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζουν γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένου (διάρκεια 90').
 • Writing. Το γραπτό μέρος της εξέτασης, όπου οι υποψήφιοι συντάσσουν έκθεση 180 - 200 λέξεων (διάρκεια 30').
 • Speaking. Συζήτηση των υποψηφίων και διάλογος με τον εξεταστή (διάρκεια 10').

Proficiency of Michigan (ECPE)

Το πτυχίο αυτό γνωστοποιεί την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) στο επίπεδο γλωσσομάθειας C2, και είναι το πιο διαδεδομένο πτυχίο στην Ελλάδα σε αυτήν την κατηγορία. Η εξέταση του αποτελείται από τα παρακάτω 4 τμήματα:

 • Writing. Το γραπτό μέρος της εξέτασης, όπου οι υποψήφιοι συντάσσουν γραπτή εργασία 300 λέξεων (διάρκεια 30').
 • Listening. Περιλαμβάνει κατανόηση ηχητικών αποσπασμάτων και απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις (διάρκεια 40').
 • GCVR. Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζουν γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένου (διάρκεια 75').
 • Speaking. Ομαδική συζήτηση σε δεδομένο θέμα μεταξύ 2 εξεταστών και 2 ή 3 υποψηφίων (διάρκεια 25').

Άλλα Πτυχία Αγγλικών

TOEIC 

Το εν λόγω πτυχίο πιστοποιεί την ικανότητα των υποψηφίων στη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε περιβάλλον εργασίας αλλά και καθημερινότητας. Η δομή του διαγωνίσματος είναι χωρισμένη σε δύο μέρη:

 • Listening. Εξετάζει την κατανόηση του προφορικού λόγου με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (διάρκεια 45').
 • Writing. Εξετάζει την κατανόηση του γραπτού λόγου με 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην γραμματική, στο λεξιλόγιο και την επεξεργασία κειμένου (διάρκεια 75').

Ο διαγωνιζόμενος δεν εξετάζεται ούτε προφορικά, ούτε γραπτά στην έκθεση όπως γίνεται σε άλλες εξετάσεις πιστοποιητικών Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Lower (B2) ή Advanced (Α1).

Το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το TOEIC στα εξής επίπεδα:

 • Μέτρια γνώση (405 - 500) μόρια.
 • Καλή γνώση (505 - 780) μόρια.
 • Πολύ καλή γνώση (785 - 900) μόρια.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων λαμβάνει χώρα σχεδόν κάθε εβδομάδα.

Το πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας TOEIC αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό κράτος.

TOEFL

Το συγκεκριμένο τεστ χρησιμοποιείται κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους. Με άλλα λόγια οι υποψήφιοι του δίνουν το διαγώνισμα αυτό για να πιστοποιήσουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα σε εκπαιδευτικούς φορείς πανεπιστημίων για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Η δομή του εν λόγω διαγωνίσματος είναι χωρισμένη σε τέσσερα μέρη τα οποία εξετάζουν την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γραπτό λόγο, να κατανοεί τον προφορικό, να παράγει προφορικό λόγο και να παράγει τον γραπτό λόγο. (Reading, Listening, Speaking, Writing). Η διάρκεια του διαγωνίσματος είναι τριάμισι ώρες και οι εξετάσεις διεξάγονται τρείς φορές το μήνα. 

To Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στην Αγγλική Γλώσσα

Το πτυχίο ΚΠΓ για τη Αγγλική γλώσσα παρέχεται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και παρέχει διαβαθμισμένα τεστ με αυξανόμενη δυσκολία ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας που εξετάζεται ο υποψήφιος. Το πιστοποιητικό αυτό είναι αναγνωρισμένο στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει χαμηλότερα δίδακτρα από τα αντίστοιχα του Ελληνοβρετανικού συμβουλίου και της Ελληνοαμερικανικής ένωσης, αλλά δεν έχει το κύρος και τη φήμη αυτών των φημισμένων φορέων. Για την Αγγλική γλώσσα πιστοποιούνται με διαβαθμισμένα τεστ όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε τον σύνδεσμο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα Αγγλικά.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Μη διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε για πληροφορίες ή οποιαδήποτε απορία έχετε!

 • Interlingua - Intered Καλλιθέας
 • Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Διά Βίου Μάθησης 1
 • Σπαρτης 84 & Θησέως, Καλλιθέα 176 74
 • Ξένες Γλώσσες Tel: 210 9577081, 210 9593912
 • Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Tel: 211 0129509
 • Email: interlinguakallitheas@gmail.com
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…