Πτυχία στη Γαλλική Γλώσσα

Πέρα από τις βασικές γνώσεις Γαλλικών που θα αποκτήσει ο αρχάριος σπουδαστής που σπουδάζει ακόμη και μικρό χρονικό διάστημα στη σχολή μας, καλό θα είναι να κατοχυρώσει αυτές τις γνώσεις με ένα εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο πτυχίο.

Τα πτυχία Γαλλικής γλώσσας δείχνουν το επίπεδο που έχει διδαχθεί τη γλώσσα ο σπουδαστής και την γλωσσική εξοικείωση που έχει αποκτήσει στα διάφορα μέρη της εξέτασης, και γενικότερα αποτυπώνουν τον τρόπο που μπορεί κάποιος να χειριστεί τη Γαλλική γλώσσα.

Επίπεδα στα Πτυχία Γαλλικών

Τα αναγνωρισμένα πτυχία Γαλλικών στην Ελλάδα χωρίζονται γενικά στα παρακάτω τρία επίπεδα:

 • Βασικό Επίπεδο Α1 - Α2. Ο σπουδαστής αυτού του επιπέδου μπορεί να χειριστεί τη Γαλλική γλώσσα σε καθημερινό βασικό επίπεδο. Αν και έχει προς το παρόν μέτρια γνώση της γλώσσας, μπορεί να κινηθεί με άνεση σε Γαλλόφωνες χώρες χρησιμοποιώντας τον καθημερινό λόγο, πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο για αυτούς που θέλουν να μετακινηθούν στη Γαλλία ή άλλα Γαλλόφωνα κράτη για εργασία και άλλες επαγγελματικές ασχολίες.
 • Μεσαίο Επίπεδο Β1 - Β2. Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής πέρα από το βασικό χειρισμό της γλώσσας, έχει αποκτήσει αυξημένη δυνατότητα έκφρασης στον γραπτό και τον προφορικό λόγο και μπορεί να κινηθεί με άνεση σε οποιοδήποτε γαλλόφωνο εργασιακό χώρο και σε άλλες κοινωνικές συναλλαγές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το επίπεδο Β2 αντιστοιχεί σε αυτό που γνωρίζουμε ως επίπεδο "Lower" στα Αγγλικά.
 • Προχωρημένο Επίπεδο C1 - C2. Στο προχωρημένο επίπεδο σπουδών ο σπουδαστής θεωρείται από πολύ καλός (C1) έως και άριστος (C2) χειριστής της Γαλλικής γλώσσας και ο κάτοχος των αντίστοιχων πτυχίων μπορεί να φοιτήσει σε Γαλλικά πανεπιστήμια τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το επίπεδο αυτό στην ουσία αποτελεί διαβατήριο για πανεπιστημιακές σπουδές στη Γαλλία.

 

 Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι

 

Πτυχία DELF - DALF και Εξετάσεις

Για τα γλωσσικά επίπεδα Α1 - Α2 - Β1 - Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς  στις γλώσσες υπάρχει η παρακάτω αντιστοίχηση με τα πτυχία DELF - DALF. Στην Ελλάδα ο φορέας που πιστοποιεί τα πτυχία DELF - DALF είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας σε συνεργασία με το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας.

DELF - B1

Οι Εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο κατά τους μήνες Νοέμβριο και Μάϊο. Στο Επίπεδο Β1 του DELF οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 μέρη και οι υποψήφιοι διαγωνίζονται στις παρακάτω ενότητες:

 1. Ακουστική κατανόηση. Οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις αφού ακούσουν τρία διαφορετικά ηχητικά αποσπάσματα (διάρκεια 25').
 2. Γραπτή Κατανόηση. Οι υποψήφιοι αφού διαβάσουν δύο κείμενα απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις κατανόησης (διάρκεια 35').
 3. Γραπτή Έκφραση. Συγγραφή έκθεσης (διάρκεια 45').
 4. Προφορική Έκφραση. Ομιλία και ανταλλαγή απόψεων με τον εξεταστή πάνω σε γραπτό κείμενο (διάρκεια 15').

Κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες δίνει 25 μόρια. Για την επιτυχή περάτωση της εξέτασης ο σπουδαστής πρέπει να συγκεντρώσει 50/ 100 μόρια και 5/25 ανά ενότητα.

DELF - B2

Ομοίως και στο επίπεδο Β2 του DELF οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 μέρη και οι υποψήφιοι πρέπει να διαγωνιστούν στις παρακάτω ενότητες:

 1. Ακουστική κατανόηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατανοήσουν δύο διαφορετικά ηχητικά αποσπάσματα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις (διάρκεια 30').
 2. Γραπτή Κατανόηση. Οι υποψήφιοι αφού διαβάσουν δύο κείμενα απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις κατανόησης (διάρκεια 60').
 3. Γραπτή Έκφραση. Συγγραφή έκθεσης με επιχειρηματολογία (διάρκεια 60').
 4. Προφορική Έκφραση. Ομιλία και ανταλλαγή απόψεων με τον εξεταστή πάνω σε γραπτό κείμενο (διάρκεια 20').

Κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες δίνει 25 μόρια. Για την επιτυχή περάτωση της εξέτασης ο σπουδαστής πρέπει να συγκεντρώσει 50/ 100 μόρια και 5/25 ανά ενότητα.

DALF - C1

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου αποτελούνται από 4 μέρη με τις παρακάτω ενότητες:

 1. Ακουστική κατανόηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατανοήσουν ηχητικά αποσπάσματα που μπορεί να προέρχονται από συζητήσεις, ραδιόφωνο ή τηλεόραση και να απαντήσουν σε ερωτήσεις (διάρκεια 30').
 2. Γραπτή Κατανόηση. Οι υποψήφιοι αφού διαβάσουν δύο κείμενα από τον χώρο της λογοτεχνίας, των θετικών επιστημών ή την ειδησεογραφία απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις κατανόησης (διάρκεια 50').
 3. Γραπτή Έκφραση. Συγγραφή δύο εκθέσεων με επιχειρηματολογία ή από σύνθεση κειμένων (διάρκεια 150').
 4. Προφορική Έκφραση. Ομιλία και ανταλλαγή απόψεων με τον εξεταστή πάνω σε κείμενα που δίνονται στον υποψήφιο (διάρκεια 30').

Κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες δίνει 25 μόρια. Για την επιτυχή περάτωση της εξέτασης ο σπουδαστής πρέπει να συγκεντρώσει 50/ 100 μόρια και 5/25 ανά ενότητα.

DALF - C2

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 2 μέρη και οι υποψήφιοι πρέπει να διαγωνιστούν στις παρακάτω ενότητες:

 1. Ακουστική κατανόηση και Προφορική Έκφραση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατανοήσουν και να προετοιμαστούν πάνω σε ένα ηχητικό απόσπασμα, έτσι ώστε στην συνέχεια να αναπτυχθεί συζήτηση και προβληματισμός πάνω σε αυτό με τον εξεταστή (διάρκεια 30').
 2. Γραπτή Κατανόηση και Γραπτή Έκφραση. Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν εκτενή έκθεση περίπου 700 - 750 λέξεων που θα βασίζεται σε κείμενα που θα τους δοθούν (διάρκεια 210').

Κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες δίνει 50 μόρια. Για την επιτυχή περάτωση της εξέτασης ο σπουδαστής πρέπει να συγκεντρώσει 50/ 100 μόρια και 10/50 ανά ενότητα.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στη Γαλλική Γλώσσα

Το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) παρέχεται από το Eλληνικό Υπουργείο Παιδείας και περιέχει διαβαθμισμένα τεστ με αυξανόμενη δυσκολία. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ αλλά και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Γαλλική γλώσσα πιστοποιούνται όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως και Γ2.

Για το επίπεδο μέτριας γνώσης Α2 ο υποψήφιος για την επιτυχή του εξέταση θα πρέπει να συγκεντρώσει περισσότερα από 120 μόρια με μέγιστο τα 200. Για τα επίπεδα Β1 και Β2 ο υποψήφιος που θέλει να επιτύχει θα πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία μεταξύ των 60 και των 120 μορίων με μέγιστο όριο και εδώ τα 200 μόρια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε τον σύνδεσμο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα Γαλλικά.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Μη διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε για πληροφορίες ή οποιαδήποτε απορία έχετε!

 • Interlingua - Intered Καλλιθέας
 • Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Διά Βίου Μάθησης 1
 • Σπαρτης 84 & Θησέως, Καλλιθέα 176 74
 • Ξένες Γλώσσες Tel: 210 9577081, 210 9593912
 • Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Tel: 211 0129509
 • Email: interlinguakallitheas@gmail.com
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…